ข้อมูลการติดต่อ

โรงเรียนนายายอามพิทยาคม 40/1 ม.3 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160

โทร. 039-491061 โทรสาร. 039-491062 E-mail: nya@nya.ac.th or admin@nya.ac.th and https://www.facebook.com/Nayaiampitthayakhom

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด