กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญนักเรียนร่วมการแข่งขันในกิจกรรมต่าง ๆ เนื่องใน🏮วันตรุษจีน 🏮ประจำปี 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ15