ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สพม.จบตร. สู่การสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สพม.จบตร. สู่การสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สพม.จบตร. สู่การสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566