ขอเชิญนักเรียนร่วมการแข่งขันในกิจกรรมต่าง ๆ เนื่องในวันตรุษจีน วันที่ 20 ม.ค. 2566

📣 ขอเชิญนักเรียนร่วมการแข่งขันในกิจกรรมต่าง ๆ เนื่องใน🏮วันตรุษจีน 🏮ประจำปี 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ🧧 🥰