กิจกรรมวันวิชาการ Open House NP

โรงเรียนนายายอามพิทยาคม ขอเชิญร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ” ประจำปี 2566 – OPEN HOUSE NP โรงเรียนดีวิถีคุณภาพ 2023 วันที่ 1 ก.พ. 2566
ภายในงานจะพบกับการแสดงบนเวทีและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น
– นิทรรศการและการเข้าร่วมกิจกรรมมากมายจาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
– นิทรรศการจากหน่วยงานภายนอก
– การเลือกชิม ช็อป ใช้ ภายในซุ้มนิทรรการ