วันครูอำเภอนายายอาม

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 นางสาวสายพิณ พิมล ผู้อำนวยการโรงเรียนนายายอามพิทยาคม นางสุดาวรรณ เที่ยงธรรม นายสัมพันธ์ กุณวรรณ์ รองผู้อำนวยการ คณะครู ร่วมกิจกรรมวันครู อำเภอนายายอาม ทำบุญตักบาตร พิธีครุสดุดี และพิธีมอบเกียรติ ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนายายอามพิทยาคม