รางวัลในการเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและคุณครูที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 256502

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ณ จังหวัดราชบุรีระหว่าง วันที่ 25 – 27 มกราคม พ.ศ.2566