รับรางวัล ชนะเลิศ แข่งขันซอฟท์บอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566

นางกันทิพ รัตนผล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน นายกิตติศักดิ์ ร่อนลอยหา นายโยธิน สุขใจ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันซอฟท์บอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 ณ สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ระหว่างวันที่ 19 – 22 มกราคม 2566 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ประเภทเยาวชนหญิง รุ่นอายุ 18 ปี Class B

>>>คลิกดูรูปกิจกรรม